В Україні проводиться законотворча діяльність на виконання зобов’язань із запровадження європейських стандартів

16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян”
17 января 2014 г., 18:07
В Україні проводиться законотворча діяльність на виконання зобов’язань із запровадження європейських стандартів 16 січня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян” та Закон України “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України”. Вказаними Законами України внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України.Ними спрощено процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду, посилюється відповідальність за дії, пов’язані з порушенням нормального функціонування транспорту, правил проведення зборів, невиконання вимог компетентних державних органів. Також Верховна Рада України підтримала введення автоматичної відео- та фотофіксації порушень правил дорожнього руху.Необхідність забезпечення належних умов функціонування судів, реального забезпечення безпеки суддів передбачено міжнародними актами з питань правосуддя та гарантій незалежності судової влади.Прийнятими законами передбачено також ряд правових та організаційних заходів, спрямованих на реальний захист суддів та членів їх сімей від насильства, погроз насильства чи іншого впливу. Вказані норми прийняті з метою зменшення можливості прямого фізичного впливу на суддів, працівників правоохоронних органів та членів їх сімей.Позитивними є зміни до Цивільного процесуального кодексу України, якими передбачено, що особа, яка не брала участі у справі та яка вважає, що вказане рішення зачіпає її права та інтереси, може оскаржити рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення, протягом місяця з дня, коли ця особа дізналась про існування вказаного рішення. Вони значно розширять можливості захисту інтересів громадян.Зміни дають змогу ефективніше здійснювати адвокатами захист прав громадян.Враховуючи рекомендації Парламентської асамблеї Ради Європи про прийняття законодавства щодо попередження поширення екстреміської ідеології Верховною Радою введено відповідальність за екстремістську діяльність. Зазначений вид покарання існує у більшості європейських країн. В резолюції №1344 «Про загрозу для демократії зі сторони екстреміських партій та рухів в Європі» ПАСЕ закликала держави-члени Ради Європи передбачити у своєму законодавстві дієві покарання, які б виконували роль стримуючого фактора у питаннях боротьби з екстремізмом, расовою дискримінацією та нетерпимістю.Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо заочного кримінального провадження) встановлює можливість здійснення кримінального провадження без участі особи, яка ухиляється від прибуття до органів досудового розслідування або суду.Запровадження інституту заочного кримінального провадження дозволить забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які ухиляються від прибуття до органів досудового розслідування чи суду, наприклад, шляхом виїзду за межі території України. Це забезпечує захист прав потерпілого.Норми вказаного закону спрямовані на те, щоб жодним чином не погіршити права підозрюваної чи обвинуваченої особи, в тому числі і право на захист. Про це свідчать положення закону, які передбачають, що заочне провадження щодо особи здійснюватиметься лише у випадку якщо вона ухиляється від прибуття на виклик до органу досудового розслідування або суду, і при цьому здійснення кримінального провадження визнано можливим за її відсутності. Однак, навіть якщо прийнято рішення про здійснення заочного кримінального провадження це жодною мірою не позбавляє особу права прибути для безпосередньої участі у кримінальному провадженні, що матиме наслідком його здійснення у загальному порядку, передбаченому КПК України.Крім того, доведення особою того факту, що вона не змогла прибути на судовий виклик з поважних причин чи не змогла повідомити про причини неприбуття з поважних причин закріплюється як безумовна підстава для скасування судового рішення, ухваленого за результатами заочного кримінального провадження.Під час здійснення заочного кримінального провадження участь захисника особи є обов’язковою, а всі процесуальні рішення та дії у заочному кримінальному провадження мають здійснюватимуться з дотриманням всіх процесуальних гарантій для підозрюваного чи обвинуваченого, що також унеможливлюватиме порушення прав та законних інтересів такої особи. Вказані норми закону прийняті з дотриманням вимог міжнародних стандартів кримінального судочинства (зокрема Резолюції 75(11) Комітету Міністрів Ради Європи).Інститут заочного кримінального провадження узгоджується із практикою Європейського суду з прав людини з цього питання. Ірина Андрусович, юрист
Для того, чтобы оставлять комментарий пожалуйста авторизируйтесь или создайте новую учетную запись